โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่