กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ เพ็งละมูล
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ