โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นสัญลักษณ์โรงเรียน ที่ชาววังน้ำคู้ศึกษาเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง


สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง