สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นสัญลักษณ์โรงเรียน ที่ชาววังน้ำคู้ศึกษาเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง


สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง