ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำตำบลวังน้ำคู้ เริ่มจากประชาชนตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวัดพริก สุขาภิบาลบ้านใหม่ เล็งเห็นความยากลำบากของลูกหลานที่ต้องเดินทางไปศึกษาในเมือง จึงได้เกิดแรงศรัทธา ร่วมบริจาคเงินทอดกฐิน จำนวน 210,644 บาท เพื่อก่อตั้งโรงเรียน โดยการนำของ นายอำเภอยงยุทธ คนตรง กำนันทรัพย์ งามสงวน ผู้ใหญ่ลำดวน รัศมีจันทร์ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เนินปอลาย ซึ่งเป็นที่ทำกินของนายนุ่น-นางนวน เตี้ยนกลิ่น และนางพัง-นางริ้ว แซ่เล้า ทั้งสองครอบครัวได้เสียสละบริจาคที่ดิน จำนวน 54 ไร่  และได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 มีบุคลากรจำนวน 3 คน คือ นายธงชัย จักกาบาตร์ เป็นครูใหญ่ นายเสนาะ เกิดทองสุข เป็นครูปฏิบัติการสอน และนายอุบล เตี้ยนกลิ่น เป็นนักการภารโรง ต่อมาปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ขอซื้อที่ดินด้านหน้าอีกจำนวน 6 ไร่ โดยใช้เงินรายได้จากโครงการงานเพื่อชีวิต รวมพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65230