กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1