ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก กิจกรรมรถไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,15:08  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือชุดกิจกรรมรถไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,15:07  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม STEM รถไฟฟ้า ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,15:06  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..